Beszéd zavarok

Meghatározás

Ha a gyermekek nem tudják kialakítani a normális beszédet és nyelvet, ez későbbi rendellenességekhez vezethet. A késleltetett beszédfejlődés mellett a beszéd- és nyelvi rendellenességek dadogással, morajlással és dadogás. Annak érdekében, hogy értékelni lehessen a beszéd fejlődését, a gyermekorvosok, a fül, orr torokorvosok, pszichológusok, pedagógusok és logopédusok a beszédfejlődésnek a tapasztalatból fakadó szakaszaiban orientálódnak.

Nyelvi fejlődés

A nyelv számunkra, emberek számára fontos kommunikációs eszköz. A normális nyelvfejlődés megközelítőleg az élet második hónapjában kezdődik a „babrálással”, és hétéves korában fejeződik be egy befejezett nyelvtanulással. A szókincs, a stílus, a kiejtés és a mondat hossza természetesen bővül és finomodik, ahogy a gyermek felnő.

A táblázat orientáló áttekintést nyújt a gyermekek nyelvi fejlődéséről. Több éves megfigyelés eredménye. Az eltérések egyenként különböznek, és nem feltétlenül jelentenek rendellenességet!

  • 2. hónaptól kezdve: bömbölés = első magánhangzók, sikoltozó hangok
  • A 8. hónaptól: ismétlődő kísérletek és némi megértés
  • 1. évtől: Első szavak
  • 1,5 évesen: Kétszavas mondatok: „da Mama”
  • Három évvel: A többszavas kifejezések „ma a nagymamához mennek
  • 4 évtől: Nyelvtanilag helyes mondatok, a kiejtés néha még mindig helytelen
  • 7 évesen: Nyelvtanulás befejezve, általános iskola érettsége

A normális beszédfejlődéshez több szerv működő rendszere szükséges. Arcizmok, nyelv, állkapcs és fogak, gége és ének akkordok, agy, lélegző és hasizmok összehangolt módon kell együttműködnie a normális beszédfejlődés biztosítása érdekében. Ha ezen szervek egyikében károsodás tapasztalható (pl. Macroglossia = túl nagy a nyelv; kétoldali bénulás in spina bifida), a beszédfejlődés nehéz és késleltetett lehet. A késleltetett vagy helytelen beszédfejlődés sok oka miatt különféle szakemberek vesznek részt az ok (etiológia) felkutatásában. Ide tartoznak mindenekelőtt gyermekorvosok, gyermek- és serdülőkori pszichiáterek, fül-orr-gégész szakorvosok, neurológusok és logopédusok (logopédusok).