A dentin

Mi a dentin? A dentin vagy más néven dentin a keményfogú anyagok közé tartozik, és arányosan képezi főtömegüket. Ez a testünk második legkeményebb anyaga a zománc után, és a felszínen lévő zománc és a gyökércement között helyezkedik el. Az … Tovább

Fájdalom a dentinen Dentin

Fájdalom a dentinben A dentinben fellépő fájdalom nagy részét a fogszuvasodás okozza. A fogszuvasodás „megeszi” az utat kívülről befelé. A legkülső rétegen, a zománcon fejlődik, és fokozatosan halad előre. Miután a fogszuvasodás elérte a dentint, nem visszafordítható, és kezelni kell, hogy megakadályozzák a… Tovább

Mit lehet tenni, ha a dentin elszíneződött? | Dentin

Mit lehet tenni, ha a dentin elszíneződött? A dentin szerkezete és színe különbözik a zománctól. Míg a zománc ragyogó fehéret hordoz, a dentin sárgás és sokkal sötétebb. Ez az elszíneződés azonban nem kóros, hanem normális. Ha az érintett személy esztétikátlannak találja, a dentin fehéríthető. Ez azonban mindig eltávolítja a folyadékot… Tovább

Tépőfog

Az embereknek 32 foga van, szinte mindegyiknek más a neve. Az egyik megkülönbözteti egymástól a metszőfogakat (Incisivi), a szemfogakat (Canini), az előfogásokat és az őrlőfogakat. Vannak, akiknek nincs ragaszkodásuk a bölcsességfogakhoz, más néven nyolcasnak. Ezeknek az embereknek csak 28 foga van a fogazatban, de a bölcsességfogak hiánya nem jelent funkciókárosodást. Meghatározás… Tovább

Megjelenés | Tépőfog

Megjelenés A kutya koronájának nincs okkluzális felülete, hanem csúcshegye, két metszőéle. Ha a kutyát a vestibularis oldalról nézi (kívülről, vagy az ajkak vagy az arcok belsejéből), láthatja, hogy a kutya felülete kétfelé oszlik. Mindkét oldal… Tovább

Betegségek | Tépőfog

Betegségek A felső állkapocsban visszatartott szemfogak viszonylag gyakoriak. A késői kitörés miatt a szemfogaknak alig van helyük, majd teljesen a fogíven kívül jelennek meg, ahonnan zárójelek és rögzített fogszabályozók segítségével újra be kell helyezni az ívbe. A konzol a koronára van ragasztva… Tovább

Fogszerkezet

Az emberi fogazat felnőtteknél 28 fogat tartalmaz, a bölcsességfogaknál 32. A fogak alakja helyzetük szerint változik. A metszőfogak valamivel keskenyebbek, az őrlőfogak masszívabbak, funkciójuktól függően. A szerkezet, vagyis a fog összetétele minden fog és személy esetében azonos. A legkeményebb anyag… Tovább

A periodontium Fogszerkezet

A fogágy A periodontiumot periodontális készüléknek is nevezik. Összetevői a parodontális membrán (desmodont), a gyökércement, az íny és az alveoláris csont. A parodontium integrálja a fogat és szilárdan rögzíti a csontba. A gyökércement 61% ásványi anyagból, 27% szerves anyagból és 12% vízből áll. A cement kollagénszálakat tartalmaz. Ezek rajta vannak… Tovább

A fogazat szerkezete Fogszerkezet

A fogazat szerkezete Egy felnőtt embernek 16 foga van a felső állkapocsban és 16 foga az alsó állkapocsban, ha a bölcsességfogakat is tartalmazza. Az elülső fogak a metszőfogak, a Dentes incisivi decidui. Mindkét oldalon ők az első kettő. A harmadik fog a szemfoga, a Dens caninus decidui. … Tovább

Fenyő

Bevezetés A felső és az alsó állkapocs az emberi állkapcshoz tartozik. Míg az alsó állkapocs egyetlen csont, a felső állcsont a csontos arckoponyához tartozik. Csontos rész Az állkapocs az alsó állcsontból (alsó állcsont) és a felső állcsontból (állcsont) áll. Az alsó állcsont (állcsont) testből áll… Tovább

Az állkapocs izomzata Fenyő

Az állkapocs izomzata A rágóizom (M. masseter) két részre oszlik. Az egyik rész felszínesebb, hátrafelé és lefelé hajló (pars superficialis), egy része mélyebb és függőleges (pars profundus), mindkét része a zygomatikus ívből (Arcus zygomaticus) ered és a mandibularis keret külső felületéhez kapcsolódik (ramus mandibulae). … Tovább