Az MMSE demencia teszt: eljárás, jelentősége

A demencia korai felismerése MMST segítségével

Az MMST (Mini Mental Status Text) szöveget az idős emberek kognitív képességeinek meghatározására használják. Ez egy nagyon gyakran használt demencia teszt.

A Mini Mental Status Test egy egyszerű kérdőívből áll. A különböző feladatok alapján olyan agyi teljesítményeket tesztelnek, mint a tájékozódás, a memória, a figyelem, a számtan és a nyelv.

Néhány feladat az MMST-ben

  • Melyik évben élünk?
  • Milyen évszak van?
  • Mi a mai dátum?
  • Melyik faluban vagyunk?
  • Hol vagyunk (melyik orvosi rendelőben/idősek otthonában)?
  • Melyik emeleten?

Az MMST a figyelmet és az aritmetikát a következő feladattal teszteli: „Számoljon visszafelé hétes lépésekben, 100-tól kezdve.” Öt kivonás (93, 86, 79, 72, 65) után megáll, és a vizsgáztató megszámolja a helyes válaszokat.

Egy másik feladatban a páciensnek egy karórát mutatnak, és megkérdezik, mi az. Ezután az egészet megismételjük ceruzával.

Az MMST másik feladata egy három részből álló parancs, amelyet a páciensnek teljesítenie kell: „Vegyél a kezedbe egy levelet, hajtsd félbe, és helyezd a padlóra.” Minden helyesen végrehajtott tevékenységért egy pont jár.

A további feladatok során a pácienst megkérjük, hogy írjon le egy tetszőleges (szabadon választott) mondatot (tárggyal és igével), és jelöljön ki pontosan két egymást metsző ötszöget.

MMST: Értékelés

  • 20-26 pont: enyhe Alzheimer-féle demencia
  • 10-19 pont: közepesen súlyos Alzheimer-féle demencia
  • < 10 pont: súlyos Alzheimer-féle demencia

Az MMST gyengeségei

Mivel az MMST olyan könnyen és gyorsan végrehajtható, széles körben alkalmazzák a demencia diagnózisában. Ennek azonban vannak hiányosságai is. Például az MMST nem túl érzékeny a kisebb kognitív hiányosságokra, ami azt jelenti, hogy az enyhe kognitív károsodást nehéz vele kimutatni.

Az MMST másik gyengesége, hogy nem teszi lehetővé a különböző kognitív képességek differenciáltabb értékelését. Ezért gyakran más vizsgálati eljárásokkal kombinálják.