Fogak: funkció, anatómia és betegségek

Mik a fogak?

A fogak a fő eszközei az étel „aprításának”, azaz a mechanikai emésztésnek. Keményebbek, mint a csontok – a zománc, amely a rágófelületen a legvastagabb, a szervezet legkeményebb anyaga.

Tejfogak és felnőtt fogazat

A gyermekek elsődleges fogazata 20 fogból áll (tejfogak, latin: dentes decidui): Mindegyik negyedben öt fog ül (a fogászat négy kvadránsra osztja a fogazatot). A hatodik hónap és a második életév vége között törnek ki. Minden fognak van egy gyökere, amellyel az állkapocsban rögzítve van.

A maradó fogak (dentes permanentes) már jelen vannak a gyermek állkapcsában, a tejfogak gyökerei alatt és között. Mivel a gyermek állkapcsában nincs elég hely az összes maradó fog számára, ezért az őrlőfogak az alsó állkapocs ágában, illetve a felső állkapocs hátsó falának környékén helyezkednek el. A növekedési szakaszban ezért bonyolult migrációt kell végrehajtaniuk a fogazatban elfoglalt végső pozíciójukig. Ha ezt a vándorlást bármilyen módon megzavarják, a maradó fogak rossz helyen törhetnek ki az állkapocsban. Egyes őrlőfogak keresztirányban is elhelyezkednek, és egyáltalán nem tudnak kitörni.

Fogkorona, fognyak, foggyökér

Bármilyen eltérő alakúak a metszőfogak, a szemfogak és a nagyőrlőfogak, szerkezetük lényegében megegyezik: az ínyből a szájüregbe nyúló legfelső részt a fog koronájaként ismerjük. Ez alatt található a fog nyaka, a vékony átmenet a koronától a fog gyökeréig. Normális esetben a fog nyaka alig látszik, mert nagyrészt az íny veszi körül. A fog alsó kétharmadát foggyökérnek nevezik; ez rögzíti a fogat a csontban. A metszőfogaknak és a szemfogaknak egy-egy gyökérük van, míg az őrlőfogaknak általában egy és három között van. A gyökerek száma személyenként nagyon változó. Általában minél hátrébb van a fog az állkapocsban, annál több gyökere van.

Fogzománc

A fogkoronákat zománc borítja, amely a test legellenállóbb szövete. Főleg kalcium, foszfát és fluor ásványi sóiból áll. A fluorvegyületek felelősek rendkívüli keménységéért. Nekik köszönhetően az egészséges fogzománc szinte bármilyen mechanikai igénybevételnek ellenáll – de egyes kémiai és biológiai anyagoknak nem: a savak és a baktériumok még a legstabilabb fogzománcot is korrodálhatják és felpuhítják.

Dentin (dentin)

Fogpép (pép)

A puha pép a fog belsejében található. Idegszövetet tartalmaz, jól ellátott vérrel, és belülről kifelé táplálja a fogat. A pép a gyökér csúcsán lévő kis lyukon keresztül kapcsolódik az állcsonthoz. Az idegrostok és az erek a gyökércsúcs csatornán keresztül a csontból a pulpába ​​futnak.

Parodontium

A fogkoronától a fognyak felé való átmenetnél az íny szorosan a foghoz fészkelődik, és vékony szálakkal rugalmasan tartja a helyén. Az állkapcson mély csontos mélyedések (alveolusok) vannak, amelyekbe a foggyökerek illeszkednek. A fog és az állcsont között egy mikroszkopikusan apró rés van, amelyen átmennek a rögzítő szálak, amelyek rugalmas felfüggesztést biztosítanak a fognak a csontos üregben. A kis résen áthaladó rostok a gyökérfelszínt borító úgynevezett cementen tapadnak a foggyökérhez. Az összes réteg együtt alkotja a parodontiumot.

Mi a fogak funkciója?

A fogak feladata, hogy az összes ételt ledarálják, hogy a nyállal keveredve le lehessen nyelni, és pép alakuljon ki. A fogak fontos szerepet játszanak az arc alsó részének formálásában és a beszéd közbeni hangképzésben is.

Hol helyezkednek el a fogak?

Milyen problémákat okozhatnak a fogak?

Az eltolódások és különösen az egyes fogak hiánya a temporomandibularis ízület eltolódásához vezethet, amit a fej területének izomfeszülése és fejfájás követ. Az egyes fogak hiánya a szomszédos fogak elmozdulását vagy megdöntését is okozza.

A fogfájás szintén gyakori probléma a szájban lévő rágóeszközökkel. Hogyan keletkezik ez a fájdalom? A fogakat idegrostok látják el, amelyek az ötödik agyidegből (trigeminus ideg) származnak. Az idegrostok alulról, az állcsont nyílásain keresztül jutnak be az egyes foggyökerekbe, és a fogpulpa közepén helyezkednek el. A fogat körülvevő dentin és zománc védőréteg megakadályozza, hogy az olyan ingereket, mint a hideg, a meleg vagy a savak kellemetlennek érezzék. Ha azonban a zománc sérült (pl. fogszuvasodás), akkor fogfájás jelentkezhet.

A szabadon lévő fognyak gyakran nagyon érzékenyen reagál a forró kávéra, fagylaltra és hasonlókra. Legfőbb okuk a parodontitis – a fogágy krónikus gyulladása, amely miatt az íny egyre jobban visszahúzódik, szabaddá téve a fog nyakát. Ennek eredményeként az érintett fogak egyre lazábbá válnak, és végül akár ki is eshetnek.