Szisztémás terápia: Megközelítés, hatások és alkalmasság

Mi az a szisztémás terápia?

A szisztémás terápia az embereket egy rendszer részének tekinti. Egy rendszerben minden ember közvetlen kapcsolatban áll egymással – például családban, párkapcsolatban, iskolában vagy munkahelyen. A rendszer változásai tehát minden tagot érintenek. A diszfunkcionális kapcsolatok vagy a rendszeren belüli kedvezőtlen kommunikációs minták hatással lehetnek az egyes tagok mentális egészségére.

A szisztémás terapeuták ezért egy személy problémáit a rendszer zavarának tulajdonítják. Más típusú terápiától eltérően azonban nem a betegséget okozó hatások feltárásán van a hangsúly. Ennek az az oka, hogy a szisztémás terápiában a terapeuta feltételezi, hogy minden rendellenesség egy meghatározott célt is betölt a rendszerben. A pácienssel együtt igyekszik feltárni a tünetek rendszeren belüli funkcióját.

A szisztémás terápia egyéni körülmények között is történhet. A kötődési figurák ekkor nincsenek jelen, de a terapeuta helyettesítheti a szimbólumokat, például a kötődési figurák bevonása érdekében.

Eredete a családterápia

Szisztémás tanácsadás: Definíció

Mi az a szisztémás tanácsadás? A szisztémás tanácsadási módszerek hasonlóak a szisztémás terápiához, mert ugyanazt az alapgondolatot követik: a problémák megoldásához a rendszerrel kezdik. A szisztémás terápia abban különbözik a tanácsadástól, hogy a pszichológiai szenvedést a terápia részeként kezelik. A rendszerszintű tanácsadás ezzel szemben a mindennapi problémákra fókuszál, és támogatja az érintettet a célok konkrét megvalósításában, a problémák megoldásában. A szisztémás tanácsadás ezért gyakran rövidebb ideig tart, mint a szisztémás terápia.

Szisztémás felügyelet

A szisztémás felügyelet szintén fontos szerepet játszik, különösen a pszichoszociális és klinikai intézményekben. Például egy szupervízor támogatja a tanácsadókat vagy pszichológusokat szakmájukban azzal, hogy reflektál a munkájukra. A szisztémás szupervízió történhet egyéni környezetben és csoportosan is. A szupervíziót ma már a vállalatoknál is alkalmazzák, például a csapatok kommunikációs folyamatainak javítására.

Szisztémás coaching

A „rendszerszintű tanácsadás” és a „rendszerszintű coaching” kifejezések jogilag nem védettek. Azok, akik magánúton szeretnének konzultálni egy ilyen tanácsadóval vagy coach-val, ügyeljenek a szakmai végzettségre. Diplomás pszichológusok vagy mesterfokozatú pszichológusok (Psychologe M.Sc.) szakmailag minősített és elismert képzésen vettek részt. Pedagógusok és szociálpedagógusok/szociális munkások is gyakran dolgoznak rendszerszintű tanácsadóként vagy coachként.

Mikor végez szisztémás terápiát?

A szisztémás terápia az élet számos problémájának kezelésére használható. A szakmai krízisektől kezdve a pszichés zavarok kezeléséig. A szisztémás terápiát hatékony kezelési lehetőségnek tekintik olyan affektív rendellenességek esetén, mint a depresszió, étkezési zavarok, szenvedélybetegségek, skizofrénia és pszichoszomatikus betegségek. A gyermekek és serdülők számára is előnyös a szisztémás terápia.

A legtöbb terápiához hasonlóan a szisztémás terápiának is csak akkor van értelme, ha a beteg hajlandó elfogadni. Ez magában foglalja azt a hajlandóságot is, hogy megvizsgáljuk a rendszerekben, például a családban zajló folyamatokat. Azon betegek számára, akiknek a problémái nem a rendszerhez kapcsolódnak, egy másik terápiaforma megfelelőbb lehet.

Mit csinálsz a szisztémás terápiában?

A terapeuta a meglévő erőforrásokra összpontosít, amelyeket a páciens és gondozóik magukkal hoznak. Az érintettek gyakran rendelkeznek olyan képességekkel, amelyeket korábban nem, vagy helytelenül használtak. Ez lehet a jó meghallgatás, a viták rendezése vagy az önérvényesítés képessége.

A mentális zavarok kezelésére a terapeuta azt is feltárja, hogy a tünetek milyen funkciót töltenek be a rendszerben. Példa erre egy depressziós anya, aki egyedülálló szülő, és attól tart, hogy a fia elhagyja őt. Depressziója hozzájárul ahhoz, hogy felnőtt fia nem költözik el, mert aggódik érte.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a terapeuta rosszindulatú szándékkal vádolja az anyát. Az érintettek általában nincsenek tisztában a rendszerben jelentkező hatásokkal. Ha az érintettek megértik az összefüggéseket, és egy rendszerben látják tüneteik értelmét, könnyebben megbirkóznak velük.

A terapeuta többek között az alábbi szisztémás terápiás módszereket alkalmazza, hogy láthatóvá tegye a rendszerben lévő összefüggéseket és az alternatív megoldásokat:

Szisztémás terápia: körkérdések

Szisztémás terápia: genogram

Hogy a terapeuta betekintést nyerjen a család felépítésébe, megkéri a családot, hogy készítsen genogramot. A genogramban a család nemcsak a családfáját rajzolhatja meg, hanem különböző vonalakkal is ábrázolhatja a köztük lévő kapcsolatokat. A vastag vonalak erős kötést, a szaggatott vonalak pedig konfliktust fejezhetnek ki. A családterápia célja a merev minták és a megrögzött gondolatok feltárása. Ez új lehetőségeket nyit meg a konfliktusok kezelésében.

Szisztémás terápia: családi szobor

A szisztémás terápia másik szisztémás megközelítése a családi szobor. Egy családtag úgy helyezi el a tagokat a szobában, ahogyan látja a családtagok közötti kapcsolatot. Például azok a családtagok, akik jól kijönnek egymással, szorosan egymás mellett állnak. A konfliktusok világossá válnak, ha az emberek egymásnak háttal helyezkednek el.

Ez a módszer azt szemlélteti, hogy egy családtag hogyan érzékeli a családot, és erős érzelmeket válthat ki minden érintettben. A terapeuta ezután irányítja a személyt, hogy állítsa fel a családot úgy, ahogyan szeretné. A családi szobor segíthet megváltoztatni a család dinamikáját.

Szisztémás terápia: családi konstelláció

A beteg ezután a szobában lévő embereket a családi képüknek megfelelően helyezi el. Ezután a szélén ül, és kívülről figyelheti az interakciót. A terapeuta megkérdezi a pozícióban lévőket, hogyan érzik magukat a helyzetükben. Bár a résztvevők nem ismerik a páciens személyes történetét, a dinamika gyakran hasonló a családban ténylegesen uralkodóhoz. Amikor az egyének megváltoztatják pozíciójukat, a dinamika is megváltozik. Ily módon a lehetséges megoldások kipróbálhatók.

A családi konstellációk ellentmondásos módszer. A kritika olyan terapeuták munkájából fakadt, akik nem voltak megfelelően képzettek a családi konstellációkra, vagy akik ezt a módszert a maguk javára használták ki. Ezenkívül az ilyen terapeuták néha nem rendelkeznek azzal a nyitott, tisztelettudó és elfogulatlan hozzáállással, amelyet a szisztémás terapeutának a páciense érdekében el kellene fogadnia.

Milyen kockázatokkal jár a szisztémás terápia?

A szisztémás terápiában a terapeuta fontos kötődési alakokat von be a terápia folyamatába. Ha például a családi rendszerben meglévő problémákat nyíltan megbeszélik, új feszültségek, problémák merülhetnek fel.

A szisztémás pszichoterápia sikere számos tényezőtől függ. A terapeuta és a beteg közötti jó kapcsolat különösen fontos. Ha Ön mint beteg nem érzi jól magát a terápia során, beszéljen erről terapeutájával, és ha szükséges, keressen másik terapeutát.

Mit kell figyelembe vennem a szisztémás terápia után?

A terápiás foglalkozások után célszerű időt szánni a megbeszélt kérdések feldolgozására. A terápia során gyakran merülnek fel erős érzelmi problémák. Adj időt magadnak és a többieknek, hogy rendezzék érzéseiket.

Az is fontos, hogy a terápiás foglalkozások tartalmát ne arra használják fel, hogy másoknak szemrehányást tegyenek hibáikért. Sokan nagyon nehezen tudják megbeszélni az érzéseiket mások előtt. Az egymás iránti tisztelettel való bánásmód tehát a terápiára is pozitív hatással van.

Ha a problémák a terápia befejezése után is fennállnak, beszélhet terapeutájával a terápia meghosszabbításáról. Ha azt észleli, hogy pszichés problémák lépnek fel, feltétlenül forduljon ismét terapeutához – akár egy új szisztémás terápia (esetleg most egyéni környezetben, ha korábban csoportos volt) vagy más terápia céljából.