PCR-teszt: Biztonság, eljárás, jelentősége

Mi az a PCR teszt?

A PCR teszt a molekuláris biológiában és az orvostudományban használt laboratóriumi módszer. A teszt a genetikai anyag közvetlen kimutatására és jellemzésére szolgál. A PCR módszert a szakemberek könnyen kivitelezhetőnek, univerzálisan alkalmazhatónak és robusztusnak tartják.

A laboratóriumban a PCR-teszt két lépésből áll. Első lépésben a meglévő genetikai anyagot polimeráz láncreakcióval (PCR) amplifikálják. Ez lehetővé teszi a DNS legkisebb nyomainak vizsgálatát. Ez az oka annak is, hogy a PCR-tesztek olyan érzékenyen reagálnak.

Második lépésben a genetikai anyagot tulajdonságainak megfelelően szétválasztják, „válogatják” és így jellemzik. Más szavakkal, a DNS finom szerkezete meghatározott.

Számos alkalmazási lehetőség létezik: az orvosok PCR-tesztet használnak például koronavírus jelenlétének vizsgálatára, véradásra vagy újszülöttek esetleges örökletes betegségekre való szűrésére. A bakteriális fertőzések – például a tuberkulózis kórokozójával – vagy a parazita fertőzések (malária) is tisztázhatók PCR segítségével.

Segítenek az elkövetők elítélésében is az igazságügyi orvosszakértők genetikai ujjlenyomata alapján, vagy apasági vizsgálatként használják őket.

Meddig érvényes a PCR teszt?

A PCR-teszt eredménye általában a mintavételtől számított 48 óráig érvényes.

Mennyire megbízható a PCR teszt?

A PCR egy jól bevált kimutatási módszer a molekuláris diagnosztikában és az orvostudományban. Az úgynevezett aranystandardnak tekintik, nagyon alacsony hibaaránnyal. A teszteket különösen nagy érzékenység és specifitás jellemzi.

Az érzékenység azt a megbízhatóságot jelenti, amellyel a teszt megtalálja a kimutatandó genetikai anyagot.

A specifitás azt a bizonyosságot jelenti, amellyel a teszt megállapítja, hogy a szóban forgó genetikai anyag nincs jelen a mintában.

Mikor működnek a PCR-tesztek Sars-CoV-2 fertőzés esetén?

A PCR-teszt általában két-három nappal a tünetek megjelenése előtt és legfeljebb 20 nappal azután észleli a koronafertőzést. Még azoknál a fertőzött embereknél is, akik teljesen tünetmentesek maradnak, a teszt hatékony egy olyan kritikus időablakban, amikor másokat is megfertőzhetnek.

Egyedi esetekben a felismerés akár a tünetek megjelenése után 60 nappal is lehetséges.

Lehetséges hibaforrások

A DNS-másolási folyamat hibaaránya a gyakorlatban elhanyagolható. Bár a DNS polimerázok soha nem hibamentesek, alig játszanak szerepet a PCR vizsgálati eljárásban.

A gyakorlatban a lehetséges hibaforrások inkább a mintavételben rejlenek: ezért fontos, hogy képzett egészségügyi szakemberek végezzék a mintavételezést. A nyál- és gargarizáló minták esetleg csökkenthetik a teszt pontosságát, mivel itt hígító hatások lépnek fel.

Hogyan működik a PCR teszt?

A PCR-vizsgálatot például háziorvos vagy speciális vizsgálati központok végzik. Először az orvosok vagy képzett egészségügyi szakemberek mintát vesznek. A vizsgálathoz általában a felső légutakból vesznek tampont. Ez általában száj- vagy nasopharyngeális tampon formájában történik.

Öblítőoldattal történő gargarizálás is lehetséges. A vérminta atipikus a korona kimutatására – de széles körben alkalmazzák például az újszülöttek szűrésében.

A vett minta típusától függetlenül genetikai anyag található a pamut törlőkendőn, az öblítő oldatban vagy a vércseppben. Ezt a mintaanyagot laboratóriumba küldik, ahol izolálják és megtisztítják.

A PCR-teszt ezután két lépésre oszlik:

  • PCR: Ebben a lépésben a kiindulási genetikai anyag mennyiségét amplifikálják.

1. lépés: PCR – „A polimeráz láncreakció”

A „PCR” a két lépés közül az első: Itt amplifikálódik a rendelkezésre álló kiindulási DNS mennyisége. A genetikai anyag ugyanis csak akkor elemezhető, ha az elegendő mennyiségben rendelkezésre áll. A legtöbb esetben ez emberi DNS; a koronavírus-tesztek esetében vírus RNS-ről van szó.

A PCR rövidítés a „polimeráz láncreakció” rövidítése.

Mi szükséges a PCR-hez?

A kiindulási DNS-t speciális anyagokat tartalmazó reakcióedénybe helyezik. A meglévő genetikai anyag templátként szolgál, amelyet bizonyos enzimek (Taq polimeráz) és bizonyos alapvető DNS építőelemek jelenlétében másolnak.

A másolási folyamat több ismétlődő futtatásban (ciklusban) történik.

Pontosabban a következő anyagokat adják hozzá:

  • Kezdő DNS: Másolandó mintaanyag.
  • Alapvető DNS építőelemek: Ezek a nukleobázisok: adenin, timin, citozin és guanin.
  • DNS-polimeráz: Olyan enzim, amely az egyes DNS-építőköveket összekapcsolja, és így egy jól meghatározott DNS-szálat alkot. Az újonnan kapott szál az eredeti kiindulási anyag tükörképe (komplementere).
  • Alapozók: 16-24 bázispárból állnak, és kiindulási pozícióként és kiindulási jelként szolgálnak. A primerek megmutatják a DNS-polimeráznak, hogy (a kiindulási DNS-nél) a másolási folyamat melyik pozícióban kezdődik.

Hogyan történik a PCR teszt?

Most, hogy a PCR-hez szükséges összes anyag jelen van a reakcióedényben, megkezdődhet a genetikai anyag tényleges másolási folyamata. Ezt kizárólag a hőmérséklet indítja, szabályozza és ismét leállítja.

A reakcióedényt ezért egymás után különböző hőmérsékletekre melegítjük vagy hűtjük. Ez egy speciális, termikus ciklusú készülékkel történik. A teljes reakció körülbelül egy-két órát vesz igénybe.

A PCR ciklus egyes lépései a következők

  • A DNS kettős szálak denaturálása: A mintát körülbelül 90 Celsius fokra melegítjük. Ez az eredeti DNS kettős szálat két egyedi (komplementer) egyszálra választja szét.
  • Az alapozók rögzítése: A hőmérsékletet valamivel 60 Celsius-fok alá csökkentjük. Ez azt eredményezi, hogy a primerek (forward primer, reverse primer) a megfelelő egyedi DNS-szálak meghatározott pozícióihoz kapcsolódnak.

A ciklus befejezése után a hőmérséklet ismét 90 Celsius-fok körülire emelkedik – a ciklus elölről kezdődik.

A PCR-módszer legfeljebb három kilobázispár (kbp) DNS-szekvenciák amplifikálására használható. Ez körülbelül 3,000 alapvető DNS-építőelemnek felel meg, amelyek összekapcsolódnak, és „láncot” alkotnak. Összehasonlításképpen: az emberi genom mintegy hárommilliárd bázispárban tárolja a sejt működéséhez szükséges tervrajzokat és információkat – a koronavírus genom viszont 30,000 XNUMX bázispárból áll. A PCR-teszt ezért csak a teljes DNS rövid szakaszait képes amplifikálni és megvizsgálni.

Az alapozók döntőek

A primerek kiválasztása kulcsfontosságú a PCR-eljárás szempontjából. A Sars-CoV-2 diagnosztikában például többféle primert használnak (multiplex PCR).

A Corona PCR tesztek így három különböző vírusgént keresnek: Ez az általános specificitást majdnem 99.99%-ra növeli. Ez azt jelenti, hogy ennél a magas találati aránynál 10,000 XNUMX vizsgálatonként csak egy álpozitív teszt van (ha a mintavétel helyes).

Mennyi másolt genetikai anyag áll jelenleg rendelkezésre?

Tegyük fel, hogy az első ciklus után két azonos DNS kettős szál van jelen.

Minden ciklus után a (másolt) genetikai anyag mennyisége megduplázódik. A DNS mennyisége ezért exponenciálisan növekszik.

Az orvosok általában húsz-harmincszor megismétlik ezt a folyamatot.

Képletesen szólva ez azt jelenti, hogy ha kezdetben csak egyetlen DNS-kettős szál található is a mintában, húsz ciklus után már millió egyforma másolat van a reakcióedényben.

Mit jelent a Ct érték?

A lefutott PCR ciklusok számát az úgynevezett Ct érték formájában jelzik. A „Ct” az angol „cycle threshold” kifejezésből származik. Ez a Ct érték lehetővé teszi a keresett genetikai anyag mennyiségére vonatkozó megállapításokat.

Alacsony, 20-as Ct érték mellett sok a kiindulási genetikai anyag. Ha azonban a Ct érték magas – körülbelül 30 ciklus – ennek megfelelően kevés a DNS. A PCR ciklust ezért gyakrabban kell futtatni.

2. lépés: Elektroforézis „Méret szerinti rendezés”

Amint elegendő „dúsított” genetikai anyag áll rendelkezésre, elvégezhető az elektroforézis. Ebben a folyamatban a tudósok a DNS egy sajátos tulajdonságát használják ki: az elektromos töltését.

Az egyes DNS-építőelemek egy (negatívan) töltött cukor-foszfát gerincen keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Minél hosszabb egy adott DNS-szekvencia, annál nagyobb az elektromos töltése.

Ez lehetővé teszi a genetikai anyag vizsgálatát és jellemzését. A gyakorlatban egy ismeretlen mintát általában egy ismert referenciához viszonyítva ábrázolnak egy „kezdővonalon”, és egy bizonyos idő elteltével összehasonlítják egymással.

Ha a „vándorlási sebesség” mindkét szekvenciánál azonos, ez azt jelenti, hogy a kimutatás nagy valószínűséggel pozitív: A kimutatás nagy valószínűséggel pozitív – a keresett gén benne van a mintában.

A koronavírus speciális esete: mintaelőkészítés és RT-PCR

A koronavírus kimutatása speciális eset. A Sars-CoV-2 az úgynevezett RNS-vírusok egyike. Ez azt jelenti, hogy a Sars-CoV-2 genetikai anyag RNS (ribonukleinsav) formájában van jelen.

Az RNS csak néhány tekintetben különbözik a DNS-től. Többek között egyetlen szálként van jelen, és a 2′-dezoxiribóz helyett a cukorribózon alapul. A nukleobázis timint szintén uracil helyettesíti negyedik bázisként.

Ezt a vírus RNS-t DNS-be kell „átírni” a szokásos PCR-teszt előtt. Ezt a folyamatot reverz transzkripciónak (RT) nevezik – innen ered az RT-PCR kifejezés. Ennek az eljárásnak a részeként egyetlen cDNS-szálat („komplementer DNS”) nyernek. Egy további lépésben a cDNS egyszálát egy második, tükörképes DNS-szál egészíti ki.

Mennyi ideig tart az eredmény?

Miután a mintát elküldték a laboratóriumba, általában egy-két munkanapon belül megkapja az eredményt. Azokban a tesztközpontokban, amelyek gyakran közvetlenül a helyszínen vizsgálják a mintákat, ez is csak néhány órát vesz igénybe. Az időtartam nagymértékben függ az adott tesztközponttól és annak logisztikától.

A bonyolult munkafolyamatok ellenére a modern laboratóriumok nagy áteresztőképességgel képesek PCR-vizsgálatokat végezni. Speciális automatizált eszközök segítik a tesztek elvégzését.

Ennek ellenére a PCR-teszt viszonylag „lassú”, de annál megbízhatóbb kimutatási módszernek számít.

Mi történik, ha az eredmény pozitív?

Ha a mintát helyesen veszik, a pozitív PCR-teszt azt jelenti, hogy nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a vizsgált személy Sars-CoV-2-vel fertőzött.

Ha PCR-teszttel igazolták a koronavírus-fertőzöttséget, a népegészségügyi osztály értesítést kap a pozitív vizsgálati eredményről az illetékes laboratóriumtól. Ebben az esetben a közegészségügyi osztály elkülönítést vagy karantént rendel el.

Automatikusan fertőző vagyok, ha pozitív a PCR-teszt?

Általában igen. De nem mindig. A PCR-teszt eredményét mindig összefüggésben kell értelmezni. A pozitív teszt mindenekelőtt azt jelenti, hogy vírusos anyagot hordoz.

Egy kiegészítő antitest-teszt néha hasznos

Ilyen esetekben egy antitest-teszt biztosít bizonyosságot, amely megerősíti a PCR-teszt érvényességét. A legjobb, ha ezt megbeszéli orvosával. Segíthetnek a PCR-teszt eredményének helyes értelmezésében.

Mi a teendő, ha az eredmény negatív?

A negatív PCR-teszt eredménye nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy a mintavétel időpontjában nem volt Covid-19-fertőzése, ezért jelenleg nem fertőző. Ön azonban a fertőzés korai szakaszában lehet.

A koronafertőzés általában csak a fertőzést követő második-harmadik napon észlelhető. Az eredmény tehát nem szabad passz. Ezért továbbra is tartsa be a szociális távolságtartást és a higiéniai szabályokat, és továbbra is viseljen FFP2 maszkot – saját és mások védelme érdekében.

PCR teszt gyerekeknek

A gyermekek PCR-tesztje nem különbözik a felnőttek PCR-tesztjétől. A mintagyűjtés és az eredmények értelmezése egyaránt vonatkozik a gyerekekre és a felnőttekre is.

Milyen kockázatokkal jár a PCR teszt?

A PCR teszt nem jár semmilyen fizikai kockázattal. Egyesek csak a minta nasopharyngealis tamponnal történő gyűjtését tartják zavarónak vagy kellemetlennek.

Mennyibe kerül egy PCR teszt?

Kérjük, vegye figyelembe: Ha otthoni tesztet végzett és pozitív eredményt kapott, azonnal kérjen időpontot háziorvosához telefonon. Orvosa telefonon megbeszéli Önnel a következő lépéseket.

Alternatív megoldásként a legjobb, ha felhívja a 116 117-es telefonszámot, hogy regisztráljon PCR-vizsgálatra. Ideális esetben a megerősítő tesztig otthon kell maradnia, hogy megvédje magát és másokat.