Normál értékek és referencia tartomány

Mit jelentenek a normál értékek és a referencia tartomány

A betegségek kimutatása vagy lefolyásuk nyomon követése érdekében az orvos vérből vagy más testnedvekből vagy szövetmintákból mért értékeket határozhat meg a laboratóriumban. A laboratórium normál értékeket vagy referenciatartományokat ad meg útmutatásul arra vonatkozóan, hogy mely értékek lehetnek szembetűnőek. A „normál értékek”, „standard értékek” és „referenciatartomány” szavak alapvetően ugyanazt jelentik. Ha egészséges embereken mér egy bizonyos laboratóriumi értéket, akkor ez az érték ritkán pontosan ugyanaz más egészséges embereknél és ugyanannál a személynél is különböző időpontokban. Minden érték természetes ingadozásnak van kitéve, és „normálisnak” tekinthető. Egy bizonyos tartományon belül vannak, ezt nevezzük referencia-, normál- vagy normáltartománynak. Ezt a tartományt egy adott laboratóriumi értékre úgy határozzák meg, hogy nagyon sok egészséges embernél mérik az értéket. Az a tartomány, amelyben ekkor az értékek 95 százaléka található, a referenciatartomány. Ez azt jelenti, hogy az egészséges emberek 5 százalékánál magasabb vagy alacsonyabb a mért érték. Ezért inkább referenciaértékekről kell beszélni, mint normál vagy standard értékekről.

Ha egy laboratóriumi érték meghaladja vagy csökken a referencia tartomány határain, a mérést meg kell ismételni (többször is), hogy elkerüljük a félreértelmezést. Ha az eltérés beigazolódik, általában tanácsos gondosan ellenőrizni az értéket.

A laboratóriumi értékek önmagukban nem teszik lehetővé a diagnózis felállítását

Mint fentebb említettük, a normál tartományon kívül eső laboratóriumi értékek ennek ellenére egészségesek lehetnek. Ezzel szemben az a személy, akinek az értéke a normál tartományon belül van, könnyen lehet, hogy beteg. A laboratóriumi értékmeghatározás tehát önmagában nem elegendő annak megállapításához, hogy valaki egészséges vagy beteg. Szükséges továbbá a beteg kórelőzményének (anamnézisének) megkérdezése, fizikális vizsgálat, esetenként egyéb vizsgálati módszerek alkalmazása. Csak az összes lelet együttesen teszi lehetővé a diagnózis felállítását.

Régi mértékegységek és SI mértékegységek

Évszázadokon keresztül nagyon eltérő szabványrendszereket használtak az orvostudományban, különböző mérési rendszereken alapulva. Ez gyakran okozott zavart a különböző egységek miatt. Emiatt 1971-ben megállapodtak egy nemzetközileg érvényes rendszerről, a Système International d'Unité-ról (röviden SI). Az SI mértékegységei már csak a méter (m), kilogramm (kg), másodperc (s) és anyagmennyiség (mol).

Németországban az SI rendszert eddig főleg tudományos cikkekben használták. A mindennapi kórházi rutinban vagy a gyakorlatban sok szakember még mindig a régi egységeket használja. Például a laboratóriumok gyakran a „régi” g/dl egységben közlik a hemoglobinértéket, nem pedig az SI egységben mmol/l-ben.

Példák az egységekre

Rövidítés

jelentése…

megfelel…

g/dl

1 gramm deciliterenként

1 gramm 100 milliliterenként

mg / dl

1 milligramm deciliterenként

1 ezrelék gramm deciliterenként

µg/dl

1 mikrogramm deciliterenként

1 milliomod gramm deciliterenként

ng/dl

1 nanogramm deciliterenként

1 milliárdod gramm deciliterenként

mval/l

1 milligramm egyenérték literenként

A referenciaatommal (hidrogénnel) egyenértékű anyagmennyiség 1 ezreléke literenként

ml

1 ml

1 ezred liter

µl

1 mikroliter

liter 1 milliomod része

nl

1 nanoliter

1 milliárdod liter

pl

1 pikoliter

liter 1 trilliód része

fl

1 femtoliter

liter 1 kvadrilliód része

pg

1 pikogram

gramm 1 trilliód része

mmol / l

1 millimól literenként

1 ezred mól literenként