Metathalamus: felépítése, működése és betegségei

A metathalamus a diencephalon alkotóeleme, és részt vesz a vizuális és hallási információ feldolgozásában]. Léziók ezen a területen agy ennek megfelelően vizuális és hallási rendellenességeket okozhat például stroke, [[keringési rendellenességek]], megnövekedett koponyaűri nyomás, neurodegeneratív betegségek, daganatok és traumatikus agy sérülés.

Mi a metathalamus?

A metathalamus egy anatómiai szerkezet a agy ez része a talamusz a diencephalonban (középagy) és két részből áll: a corpus geniculatum laterale és a corpus geniculatum mediale. Ez a két szerkezet vetületeket képez a diencephalon felületén. Alakjuk miatt a neurológia térdomboknak is nevezi őket. Az agy anatómiai struktúrájaként a metathalamus a centrumhoz tartozik idegrendszer. Az agy csökkenő (efferens) utak segítségével küld jeleket a perifériára. Ezenkívül az agy feldolgozza azokat az információkat, amelyek az egész testből származnak és eljutnak a központi részig idegrendszer emelkedő (afferens) utakon keresztül. Az agyban ezek az utak bizonyos mértékig folytatódnak. A látás és a hallás útvonala releváns a metathalamus működésében.

Anatómia és felépítés

A metathalamus a diencephalonban található, amely a agytörzs, és két popliteal tuberclest tartalmaz. Ezek Corpus geniculatum laterale és corpus geniculatum mediale néven ismertek. A corpus geniculatum laterale a metathalamus oldalsó régiójában helyezkedik el, és hat rétegből áll. Mivel a legalacsonyabb két réteg különösen nagy idegsejteket tartalmaz, ezeket magnocelluláris rétegeknek nevezzük. Ezzel szemben a parvocelluláris rétegek kisebb neuronokkal rendelkeznek. Az agyban az idegrostok összekapcsolják a corpus geniculatum laterale-t a hypothalamus és a középagy részeivel és nagyagy. Az agykéreg occipitális lebenye tartalmazza a vizuális kérget, amely az emberi agy vizuális központja. A corpus geniculatum mediale része a hallási útnak, és három alegységből áll. A pars ventralis, a pars medialis és a pars dorsalis különféle feladatokat lát el. A corpus geniculatum mediale kapcsolódik más agyterületekhez is, nevezetesen a nagyagy és a agytörzs és középagy.

Funkció és feladatok

A vizuális információk feldolgozásáért elsősorban a corpus geniculatum laterale felelős. Szorosan együttműködik a nagyagy ebben a tekintetben. Az információ a vizuális kéreg és a corpus geniculatum laterale között mozog a radiatio optica útján. Az oldalsó poplitealis tuberositás fontos szerepet játszik a látási útban, mivel idegrostjainak 90% -a itt végződik. A látási útvonal, más néven tractus opticus információja részben a fent említett agyterületekről, részben közvetlenül a retina idegsejtjeiből származik. A corpus geniculatum laterale hat rétegéből három az ellentétes (kontralaterális) szemből származó ingerek feldolgozásának szenteltetik, míg a többi réteg felelős az azonos (ipsilaterális) oldalon lévő szem vizuális észleléséért. Egy magnocelluláris réteg és két parvocelluláris réteg foglalkozik egy-egy szemgel. A corpus geniculatum laterale fontos szerepet játszik a színlátásban. Mindegyik sejt rendelkezik befogadó mezővel: ez megfelel az adott sejt által lefedett látómezőnek. A magnocelluláris rétegek nagyobb befogadó mezővel kevésbé pontos képet készítenek, míg a parvocelluláris rétegek kisebb befogadó mezőkkel élesebb képet hoznak létre. A corpus geniculatum mediale részt vesz a hallásészlelésben. A pars ventralis sejtjei különböző frekvenciákra reagálnak. Ebben a folyamatban a köztük lévő szinaptikus kapcsolatok lehetővé teszik az interneuronális cserét és neuronok klasztereit eredményezik. Ez az elrendezés lehetővé teszi a hangok oktávokra történő felosztását, és a klaszteren belül a frekvenciák finomabb differenciálását. A pars ventralis más akusztikus információkat is feldolgoz, például modulációt. Ezen folyamatok mellett a pars medialis feladata, hogy összekapcsolja a hallási útvonal információit olyan jelekkel, amelyek nem részei az akusztikus érzékelésnek. Ide tartoznak például az érzelmek. A pars medialis ezért kapcsolatot tart fenn a limbikus rendszer; az alsó colliculusokhoz is társul. A pars dorsalis kombináló funkciót is ellát, többek között szomatoszenzoros információk beépítésével.

Betegségek

A metathalamus elváltozásai különböző tünetekben jelentkeznek; attól függnek, hogy az agy szerkezetének mely része sérült. A corpus geniculatum laterale és a vizuális kéreg a radiatio opticán keresztül kapcsolódik össze. A kvadráns anopszia a látótér hibája, amelynek oka lehet a radiatio optica károsodása. A még sértetlen idegrostok tovább továbbítják az információt, ezáltal részleges látást tesz lehetővé az érintett személy számára. A sérült szálak azonban megszakítják a vizuális jelek továbbítását, és a megfelelő látómező meghibásodik. A metathalamus sajátosságai azonban nemcsak a fizikai tünetekkel, hanem a pszichológiai tünetekkel is összefüggenek. A hangdiszkrimináció állatkísérletei alapján egyes kutatók feltételezik, hogy a corpus geniculatum mediale részt vesz bizonyos nyelvi rendellenességek kialakulásában, és bizonyos esetekben szerepet játszhat a diszlexia. A károsodás lehetséges okai között szerepelhet agyvérzés, vérzés és keringési rendellenességek, megnövekedett koponyaűri nyomás, neurodegeneratív betegségek, daganatok és traumás agyi sérülés. Ezen kívül egyéb hallási és látászavarok ezeknél a betegségeknél a metathalamushoz kapcsolódó. Különösen a kritikus helyeken történő kiterjedt károsodás vagy elváltozás is előfordulhat vezet a megfelelő érzékszervi érzékelés teljes elvesztéséhez.