Neurit

A neurit az idegsejt sejtnyúlványának leírására használt kifejezés, amelyen keresztül elektromos impulzusokat továbbítanak a környezetébe. Ha a neuritot „gliasejtek” is körülveszik, amelyek izolálják, akkor axonnak nevezik. Funkció és szerkezet A neurit az idegsejt kiterjesztése, és irányítja… Neurit

Dendrit

Meghatározás A dendritek egy idegsejt citoplazmatikus kiterjesztései, amelyek általában csomószerűen elágazódnak az idegsejt testétől (szomától), és egyre finomabban elágazódnak két részből. Arra szolgálnak, hogy szinapszisokon keresztül elektromos ingereket fogadjanak a felfelé irányuló idegsejtekből, és továbbítsák azokat a szómához. A dendritek is… Dendrit

Spinous folyamatok Dendrit

Tüskés folyamatok Azokat a dendriteket, amelyeknek nincs tüskés folyamata, sima dendriteknek nevezzük. Közvetlenül veszik fel az idegimpulzusokat. Míg a dendritek tüskékkel rendelkeznek, az idegimpulzusok a gerincen és a dendrit törzsön keresztül is felszívódhatnak. A tövisek kis gombafejekként bukkannak elő a dendritekből. Növelhetik… Spinous folyamatok Dendrit

Motoros neuron

A motoneuronok a mozgások kialakításáért és koordinációjáért felelős idegsejtek. A motoneuronok elhelyezkedése szerint különbséget tesznek a „felső motoneuronok” között, amelyek az agykéregben helyezkednek el, és az „alsó motoneuronok” között, amelyek a gerincvelőben helyezkednek el. Az alsó motoros neuron Az alsó motoneuron található… Motoros neuron

Markless idegrostok | Idegrost

Jelzetlen idegrostok A jeltelen idegrostok főleg ott találhatók, ahol az információt nem kell ilyen gyorsan továbbítani. Például a fájdalom idegszálai, amelyek információt közvetítenek a fájdalomérzetről az agynak, részben jelentéktelenek. Ez azért fontos, mert például vannak olyan fájdalmak, amelyeknek hosszú ideig kell tartaniuk. Ban ben … Markless idegrostok | Idegrost

Akciós potenciál

Szinonimák idegimpulzus, gerjesztési potenciál, tüske, gerjesztési hullám, akciós potenciál, elektromos gerjesztés Definíció Az akciós potenciál egy sejt membránpotenciáljának rövid változása a nyugalmi potenciáljától. Elektromos gerjesztés továbbítására szolgál, ezért alapvető az ingerek átviteléhez. Élettan A cselekvési potenciál megértéséhez az embernek… Akciós potenciál

Akciópotenciál a szívben | Akciós potenciál

Akciópotenciál a szívben A szív elektromos gerjesztésének alapja az úgynevezett akciós potenciál. Ez a sejtmembránon átfolyó elektromos feszültség biológiailag időlegesen korlátozott változását jelenti, amely izomhatással végződik, jelen esetben a szívveréssel. Időtartama körülbelül 200–400 milliszekundum, attól függően, hogy… Akciópotenciál a szívben | Akciós potenciál

A kémiai szinapszisok működőképessége Szinaptikus hasadék

A kémiai szinapszisok működőképessége Amikor egy idegsejt jelet küld egy izomnak, mirigynek vagy más idegsejtnek, az átvitel a szinaptikus résen keresztül történik, amely csak körülbelül 20-30 nanométer széles. Az idegsejtek hosszú nyúlványai (más néven „axonok”) vezetik az idegimpulzust (azaz az „akciós potenciált”) a középpontból… A kémiai szinapszisok működőképessége Szinaptikus hasadék