Rögzített híd

A fogak közötti rés helyreállítására hidat használnak. Egy vagy több fog helyettesítésére szolgáló rögzített híd cementálásához a hídtámláknak szánt fogakat fel kell készíteni (földelni), hogy koronát vagy részleges koronát kapjanak. A támasztófogaknak nagyrészt meg kell egyezniük a hossztengelyük irányában. A rögzített híd elvileg legalább két támasztófogból (hídhorgony) és egy vagy több pontból (pontics) áll a kicserélendő fogak területén. A pontikusokat általában higiéniai kritériumok szerint úgynevezett tangenciális pontiakként (domború vagy tojás alakú alapfelülettel) tervezik, ezáltal a látható területen kompromisszumokat kötnek az esztétika és a fonetika javára. A hidat kizárólag fogak vagy implantátumok. Ebből a szempontból különbözik a részleges fogsor vagy kombinált fogsor, amelyeket úgy terveztek, hogy mind a fogak, mind pedig a nyálkahártya. A teljes fogsornak viszont teljesen el kell hagynia a fogak által támasztott támaszt: a rágási teher itt kizárólag a szájüregre kerül nyálkahártya. Mivel a fogakat gyakran előre károsítják csontszú (fogszuvasodás), általában körkörösen (köröskörül őrölve) készülnek egy híd befogadására, hogy a laboratóriumban gyártott - korpához hasonló - koronákat fel lehessen szerelni. Kevésbé kifejezett foghibák esetén részkoronák hídtámaszként is szolgálhat. Tervezési elvek

 • Mivel a híd pontikájára ható rágóerő átjut a támasztófogakra, a csontban lehorgonyzott támasztófogak gyökérfelületének legalább meg kell felelnie annak a felületnek, amelyre a pótolni kívánt fogakat korábban lehorgonyozták.
 • A híd rögzített helyreállítása nemcsak a természetes fogakon történik, hanem az is implantátumok. Ha a hídtartókat természetes fogakból kombinálják és implantátumok, kompozitról beszélünk hidak.
 • Míg egyfesztávolságú hidak csak egy vagy több közvetlenül szomszédos fog elvesztése által okozott rés szolgálására szolgál, a többfesztávolságú hidak két vagy több rést áthidalnak több fog között.
 • A rögzített híd hagyományos kialakítása, amelyben két támasz között pontikus függ, végtartó híd. Ettől megkülönböztethetők az úgynevezett kiterjesztések hidak (szabad végű hidak, pótkocsi hidak). Ezeket a fog által korlátozott hézagok helyreállítására és a szabad végű helyzetekre is gyártják, amikor egy pontot két egymásba kapcsolt (összekapcsolt) koronához rögzítenek. Az erősen ható tőkeáttételi erő miatt a kevésbé kedvező statika miatt a medál csak rövid távolságot tud áthidalni a fogíven, egy premoláris szélességet (egy kis elülső szélessége) mól-).

Csatolási lehetőségek

 • Hagyományos hézagolás - A híd anyagának és a híd tartóoszlopainak állandó kötése egy hagyományos cement segítségével jön létre (pl cink foszfát, üvegionomer vagy karboxilátcement). A cement önmagában csak a cementhézag kitöltését szolgálja, amelyet a lehető legvékonyabban kell tartani. A híd tényleges tartását az úgynevezett súrlódás biztosítja (statikus súrlódással illeszkedik a párhuzamos falak közé). - A fém hídkeretek mellett az oxidkerámia alapvetően konvencionálisan is rögzíthető.
 • Ragasztó cementálás - A ragasztandó felületek, azaz az előkészített fogak és a koronák belső felületeinek kondicionálása (kémiai előkezelése) után kémiailag kikeményedő kompozitok (műanyagok) segítségével mikromechanikus kötés jön létre, ezáltal növelve a retenciót (mechanikus tartás) ) a támaszfogakon lévő koronák. - A kerámia anyagokat gyakran a bonyolultabb ragasztási technikával cementálják.

Anyagok

 • Nemesfémötvözetekből vagy nem nemesfémötvözetből készült öntvényhíd (EMF, NEM) - pl. A hátsó régióban mól- rés (a hátsó moláris hiánya által okozott rés).
 • Gyanta furnér híd - A fémváz foga színű gyantabevonatot kap a látható területen. Mivel a műanyag furnér a konstrukció élettartamának korlátozó tényezője, ezt a furnér opciót csak kivételes esetekben használják.
 • Kerámia furnér híd - fém váz kerámia furnérral.
 • Teljes kerámia híd - pl. Cirkónium-oxidból készült, -ból alumínium-oxid or lítium diszilikál.
 • Ragasztó híd - ragasztóval rögzített fém vagy kerámia keret furnér.

Jelzések (alkalmazási területek)

A híd gyártásának jelzése a következő okokból merül fel:

 • A hiányzó fogak pótlására - részárás
 • A fog migrációjának megakadályozása érdekében - a résbe billenve, az antagonista megnyúlása (egy fog kinövése az ellentétes állkapocsban a csontteréből).
 • A fonetika (fonáció) helyreállításához.
 • Az esztétika helyreállításához
 • A rágási funkció visszaállításához
 • A támasztó zónák megőrzése érdekében (a hátsó fogak a felső és a alsó állkapocs egymással szemben, így megőrizve a harapás magasságát) és helyreállítani okklúzió (rágási zárás és rágási mozdulatok).
 • Az implantátumok felépítményeként
 • Támogató fogakon, nagyjából illeszkedő tengelyirányban.

Ellenjavallatok

Abszolút ellenjavallatok

 • A parodontium (a fogtámasztó készülék) súlyos károsodása és ezáltal fellazulása.
 • Apikális osteolysis (gyulladás okozta csontfeloldódás a gyökércsúcs körül).
 • Nagy, ív alakú hídfesztávolság - pl. Az összes felső elülső fog hiányában; ha szükséges, támasztja meg az implantátumokkal.
 • Elégtelen szám vagy terjesztés támasztófogak - ha szükséges, támasztéknövelés implantátumokkal.
 • Több mint három egymást követő fog elvesztése és a rés, amelyet nem szűkít a fogvándorlás - kivétel négy metszőfog elvesztése, feltéve, hogy a fogív íve nem íves.
 • Az emlő nélküli alveoláris csont hibái - pl. Sérülések vagy olyan műveletek után, mint például egy hasadék betakarása ajak és szájpadlás: Ha a hídfelületek közel vannak a nyálkahártya nem tehető higiénéssé, így krónikus gyulladásra lehet számítani, a higiéniát egy kivehető szerkezettel kell lehetővé tenni.

Relatív ellenjavallatok

 • csontszúmentes fogak, amelyek korlátozzák a rést - Ebben az esetben a rés helyreállítása implantátummal vagy főleg serdülőknél ragasztóhíd alternatívának kell tekinteni.
 • Állapot után gyökércsúcs reszekció - A gyökérkanna műtéti úton kiváltott rövidülése vezet kedvezőtlen korona-gyökér kapcsolatra.
 • Rövid klinikai koronák - Az előkészített fog mechanikus visszatartása (koronatartás) miatt ennek 3 ° és 3 ° közötti előkészítési szögek esetén legalább 6 mm magasnak kell lennie, és 5 ° és 6 ° közötti szögekhez legalább 15 mm °. Ha ezeket a minimális méreteket nem lehet megvalósítani, mérlegelni kell a műtéti foghosszabbítást. Ragasztó hígítási eljárás előnyösebb a retenció javítása érdekében (a korona tartása a fogon).
 • Nem megfelelő szájhigiénia - másodlagos csontszú a korona margó területén megkérdőjelezi a híd helyreállításának hosszú távú sikerét.
 • Nehéz hozzáférés az előkészítés során - korlátozott száj A kinyitás például megnehezítheti vagy lehetetlenné teszi a forgó műszerek alkalmazását a támasztófog helyes szögben történő csiszolásához.
 • Törvény az ante szerint - a támasztófogak gyökérfelülete kevesebb, mint 50% a cserélendő fogak gyökérfelületeihez képest - itt még mindig lehetséges a szorosan illeszkedő híddal történő helyreállítás, de a híd rövidebb retenciós ideje várható.
 • A fémötvözet alkatrészeinek intoleranciája - váltson kompatibilis alternatívákra (pl. Magas arany ötvözet vagy kerámia).
 • Kompatibilitás a PMMA-alapú műanyagokkal (polimetil-metakrilát) - Hagyományos cementekkel rögzíthető anyagok áthidalása a hídhoz.

Az eljárás előtt

A beavatkozás előtt meg kell győződni arról, hogy a koronázandó támfogak klinikailag és radiográfiás szempontból egészségesek, vagy konzervatív, endodontiai, műtéti vagy parodontális helyreállítás után terápia intézkedések ( fogszuvasodás eltávolítása és a töltő terápia, gyökérkezelés, gyökércsúcs reszekció vagy periodontális betegségek kezelése), a tervezett híd teherbíró képességét megadják.

Az eljárás

A fix híd gyártásának eljárását példaként egy teljesen öntött híddal magyarázzuk. A rögzített kerámia esetleges további eljárási lépései furnér hidak, műanyag furnér a CAD / CAM módszerrel előállított hidakra, tapadóhidakra és szerkezetekre csak itt hivatkozunk. I. Első kezelés

 • Az ellentétes állkapocs és az állkapocs benyomása a későbbi támfogakkal a későbbi ideiglenes gyártás érdekében.
 • Feltárás - szuvas fogszerkezet eltávolítják, a fogat szükség esetén felhalmozódó tömésekkel látják el a péphez közeli területek (a rost közelében) (pl. kalcium-hidroxid-készítményekkel, amelyek serkentik az új dentin képződését), és elzárják az elterülő területeket. maguk alatt
 • Előkészítés (köszörülés) - a korona magasságának körülbelül 2 mm-rel történő csökkentése és a sima felületek kör alakú köszörülése körülbelül 6 ° -os szögben, a konvergencia felé konvergálva. A körkörös ablációnak körülbelül 1.2 mm-nek kell lennie, és az ínyszélnél vagy kissé szubgingiválisnál (az ínyszint alatt) ér véget, letörés vagy lépcső formájában, lekerekített belső éllel.
 • Beillesztési irány - Fontos eljárási lépés, amely elsősorban a rögzített híd kialakítását teszi lehetővé, a támasztófogak előkészítési szögeinek összehangolása. A következő koronák közös beillesztési irányának biztosítása érdekében szükség lehet kissé eltérésre a 6 ° -os előkészítés ideáljától.
 • Visszahúzódó szálak elhelyezése - Mielőtt a támasztó fogakról lenyomatot vennénk, a környező íny (gumik) ideiglenesen elmozdul a visszahúzó szál (latin retrahere: visszahúzás) segítségével, amelyet a sulcusba (ínyzseb) helyeznek, ezáltal a képen az előkészítési margót képviseli. A cérnát közvetlenül a lenyomat felvétele előtt eltávolítják.
 • Előkészítő lenyomat - pl. Kétfázisú lenyomás A-szilikonnal (addícióban kikeményedő szilikon) kettős pasztatechnikában: nagyobb viszkozitású (viszkózus) paszta dugattyús nyomást fejt ki alacsony viszkozitás mellett tömeg, amelyet ezáltal az ínyzsebbe nyomnak, és a részletekhez hűen képezi az előkészítési margót.
 • Arcív egység - az egyes csuklótengely-pozíció áthelyezéséhez (tengely a temporomandibularis keresztül ízületek) az artikulátorba (fogászati ​​eszköz a temporomandibularis ízületi mozgások utánzásához).
 • Harapásregisztráció - pl. Műanyagból vagy szilikonból; helyzetbe hozza a felső és az alsó állkapcsot egymással
 • Ideiglenes helyreállítás - Az elején keletkezett benyomást kémiailag kikeményedő akrillal töltjük fel a készítmény területén, és visszahelyezzük a száj. A gyanta megkeményedik a készítmény által létrehozott üregben. Az ideiglenes koronákat finoman kontúrozzák és ideiglenes cementtel (pl cink oxid-eugenol cement), amely könnyen eltávolítható. Ha ragasztós cementálást terveznek, eugenolmentes (szegfűszeg olajmentes) ideiglenes cementet kell használni, mivel az eugenol gátolja (gátolja) a hígító kompozitok kötési reakcióját. - Az ideiglenes pont kialakítása lehetséges és hasznos a fogvándorlás megelőzésére, amíg a végleges helyreállítás meg nem szilárdul.

II. fogászati ​​laboratórium

II.1. öntve a készítmény benyomását különleges vakolat.

II.2. a működő modell elkészítése (vakolat modell, amelyre a híd készül) - a modell be van rakva, a jövőbeni munkadarabok rögzítve vannak, hogy a modell fűrészelése után egyenként lehessen őket eltávolítani az alapról és visszahelyezni. II.3. modellszerelés az artikulátorban - az arc íve és a harapás regisztrációja alapján

IÍ.4. viasz-up - először a koronákat, majd a ponticot úgy alakítják ki, hogy folyékony viaszt rétegenként alkalmaznak anatómiai és funkcionális szempontok szerint. A kész viaszmodellhez viaszból készült öntőcsatornák vannak rögzítve. II.5. fémöntés - A viaszmodell be van ágyazva egy öntött muffba. A forró kemencében a viaszt maradványok nélkül kiégetik, üregeket hozva létre a beruházáson belül. Cseppfolyósított fém (arany vagy nem nemesfémötvözet) centrifugális és vákuum eljárással vezetik be az üregekbe az öntőcsatornákon keresztül. Lehűlés után az öntvényt megsemmisítik, majd tükörfényesre készítik. III. második kezelés

 • A támasztófogak ideiglenes helyreállításának és tisztításának eltávolítása pl klórhexidin.
 • Kísérlet a hídon, miközben ellenőrizzük a statikus és dinamikus elzáródást (végső harapás és rágási mozdulatok) különböző színű okklúziós fóliák segítségével annak jelölésére
 • A proximális érintkezések ellenőrzése - a szomszédos fogak érintkezési pontjainak ugyanolyan szorosnak kell lenniük, mint a természetes fogak között, de nem okozhatnak feszültségérzetet
 • Végleges cementálás - Cementezés előtt (pl. Hagyományos cink foszfát vagy karboxilátcement), a támasztó fogakat megszárítják, de nem szárítják túl. A koronákat vékonyan eloszlatják cementtel, és lassan növekvő érintkezési nyomáson helyezik a fogakra, hogy a cementcsukló a lehető legvékonyabb legyen.
 • Várakozás a beállítási szakaszra, a híd ellenőrzött helyben tartása (a megfelelő helyzetben).
 • Az összes felesleges cement eltávolítása kötés után.
 • Elzáródás elleni védekezés

Az eljárás után

 • Azonnali visszahívás (utólagos megbeszélés) az újbóli ellenőrzés érdekében.
 • Ezt követően rendszeres visszahívás szájhigiénia képességek frissítése a fogszuvasodás vagy a parodontális betegség miatti hídvesztés megelőzésére (fogszuvasodás vagy parodontális betegség).

Lehetséges szövődmények

 • A cementízület fellazulása egy támasztófogon - különösen meghosszabbító hidakkal.
 • Nem megfelelő szájhigiénia - periodontális szövődményeket vagy peremszuvasodást eredményez a korona pereme mentén.
 • Az előkészítéssel kapcsolatos pulpitis (pulpa gyulladás).
 • A fogérzékenység (túlérzékenység) a ragasztási hézagolási technika vagy az anyag miatt.
 • Törés (törés)