Elektronikus betegtájékoztató (eAU)

Mit változtat az Ön számára az új bejelentési eljárás?

A biztosítottak számára az elektronikus keresőképtelenségi bizonyítvány (eAU) bevezetése keveset változtat – a betegségbejelentés alapelve nem változik.

Betegség esetén legkésőbb a harmadik naptól be kell jelentenie a betegséget a munkáltatónál, és be kell mutatnia a keresőképtelenségi igazolást. Kezelőorvosa a szokásos módon adja ki az AU-t.

Újdonságok: Az Ön úgynevezett bemutatási kötelezettsége megszűnik. Orvosa 1. október 2021-től közvetlenül továbbítja a keresőképtelenségre vonatkozó adatait az egészségbiztosítónak. Ez az új elektronikus bejelentési csatorna minden, a kötelező egészségbiztosítási rendszerben biztosított személyre vonatkozik – beleértve a marginális foglalkoztatást is.

Betegségét azonban továbbra is be kell jelentenie. Betegséget telefonon, faxon, e-mailen vagy messengeren (WhatsApp, SMS stb.) kell jelentenie munkáltatójának. Előzetesen tisztáznia kell munkáltatójával, hogy melyik kommunikációs csatornát részesíti előnyben. Ennek az az oka, hogy köteles gondoskodni arról, hogy a táppénz késedelem nélkül eljusson a munkáltatójához.

A „sárga csúszásnak” megvolt a maga napja?

A „sárga cédula” azonban egyelőre nem szűnik meg teljesen: kezelőorvosa az új bejelentési eljárás ellenére továbbra is kiadja Önnek a papír alapú keresőképtelenségi bizonyítványt. Ez a papíralapú tanúsítvány bizonyítékként és dokumentációként szolgál az Ön számára.

Mikor vezetik be az elektronikus keresőképtelenségi bizonyítványt?

A 2019 májusában életbe lépő kinevezési szolgáltatásról és ellátásról szóló törvény (TSVG) szabályozza az egészségügyi rendszer fokozatos digitalizálásának és hálózatosodásának folyamatát. Előírja, hogy az új eAU bejelentési eljárást két lépésben vezetik be:

  • 1. október 2021-től kezelőorvosa betegség esetén továbbítja az eAU-t az egészségbiztosítónak.
  • 1. július 2022-jétől egészségbiztosítója az Ön eAU adatait is továbbítja munkáltatójának.

2022-től tehát az AU teljes jelentéstételi eljárása digitális formában fog megvalósulni. Ettől az időponttól csak az elektronikus keresőképtelenségi bizonyítvány kerül felhasználásra. Ezt követően mind a munkáltatója, mind az egészségbiztosító társasága teljes mértékben integrálódik az AU elektronikus értesítési eljárásába.

Milyen előnyei vannak az elektronikus keresőképtelenségi igazolásnak?

Az új elektronikus jelentéstételi eljárás számos előnnyel jár az Ön számára:

  • Beteglevele gyorsabban eljut egészségbiztosítójához, mint postai úton.
  • A munkaképtelenség időben történő értesítése biztosított.
  • Az esetleges táppénz kifizetések gyorsabban teljesíthetők.

A betegszabadság teljes dokumentációja is garantálható az eAU-val. Ezzel elkerülhetők például a munkajogi konfliktusok is. Például az a kérdés, hogy a keresőképtelenségi bizonyítványt időben benyújtották-e a munkáltatójához. Az elektronikus keresőképtelenségi igazolás leegyszerűsíti a bejelentési eljárást, csökkenti a bürokráciát és mentesíti a bemutatási kötelezettség alól.

Milyen műszaki követelményekre van szükség?

Az elektronikus betegállományról itt talál bővebb információt.

A műszaki követelményeket a kezelőorvosának vagy az orvosi rendelőjének kell biztosítania. A telematikai infrastruktúra (TI) a papíralapú AU leváltásának szíve.

A papír alapú AU-hoz hasonlóan az eAU-hoz is szükség van a kezelőorvos aláírására. Ez azt jelenti, hogy az Ön eAU-ját ő írja alá elektronikusan. Erre szolgál az úgynevezett minősített elektronikus aláírás (QES).

Az úgynevezett e-egészségügyi csatlakozónál az orvos az egészségügyi szakemberkártyája (eHBA) és a PIN-kódja segítségével azonosítja magát. Ezt követően az Ön adatait „digitálisan aláírják”, és eAU-ját továbbítják az egészségbiztosítónak.

Bizonyos esetekben kezelőorvosa alternatív módon azonosíthatja magát az orvosi praxiskártyájával (SMC-B), és aláírhatja az eAU-t – a TI titkosított kommunikációja mindkét esetben garantálja a magas szintű biztonságot.

A TI technikai meghibásodása esetén orvosa gondoskodik arról, hogy betegbiztosítóját értesítse betegszabadságáról.

Ennek érdekében orvosa eltárolja az Ön eAU-ját a praxismenedzsment rendszerben (PVS), és egy későbbi időpontban továbbítja, amikor a technikai problémák megoldódtak.

Ha ez egy munkanapon belül nem lehetséges – hosszan tartó technikai problémák esetén – a kezelőorvosa elküldi magának az Ön AU-jának papíralapú másolatát. A kötelező egészségbiztosítási orvosok szövetsége szerint azonban erre a helyettesítő eljárásra csak nagyon ritkán van szükség.